Napájecí zdroj s konstantním napětím VS s konstantním proudem. Který z nich potřebujete?

Richard Marvan poslední úprava 6. června, 2023

Zadívali jste se již někdy na malé, zářící LED svítidlo a zamysleli jste se nad tím jak vlastně funguje? Proč má tak konzistentní jas a nevyhoří? Proč některé LED svítí stále jasně zatímco jiné degradují rychleji? Všechny tyto otázky souvisejí s typem a kvalitou použitého napájecího zdroje.

LED diody (Light Emitting Diodes) jsou typ velmi účinné světelné technologie s vysokou odolností a dlouhou životností. Ke správné funkci a plného využití svého potenciálu vyžadují kvalitní "trafo" neboli správně LED napájecí zdroj. Tento článek vás uvede do světa napájecích zdrojů, konkrétně LED napájecích zdrojů s konstantním proudem a s konstantním napětím, a pomůže vám pochopit, který z nich by mohl být ten pravý pro vaší potřebu LED osvětlení.

Pokud vás tedy LED diody a osvětlení zajímají podrobněji anebo chystáte vlastní projekt, který obsahuje LED osvětlení či LED pásky, přečtěte si, jak tyto klíčové komponenty komplexněji pochopit.

Obsah

I. Úvod

Stručný úvod do LED diod (diody emitující světlo)

Diody vyzařující světlo neboli LEDky jsou polovodičové součástky, které vyzařují světlo, když jimi prochází elektrický proud. Jsou známé svou účinností a dlouhou životností, díky čemuž jsou velmi oblíbené pro různé osvětlovací aplikace, od domácího osvětlení přes dopravní značení až po digitální LED obrazovky.

cob-power-led-diody

Vysvětlení potřeby LED napájecích zdrojů

LED diody fungují jinak než tradiční žárovky nebo zářivky. K efektivnímu fungování vyžadují specifické proudové a napěťové podmínky, které definuje příslušný LED napáječ (napájecí zdroj, LED driver nebo také ne zcela správně nazývaný jako trafo).

Bez správně zvoleného napájecího zdroje se může LED dioda příliš zahřát a stát se nestabilní, což vede k ne zcela optimálnímu výkonu, nerovnoměrnému jasu nebo dokonce k vyhoření. Proto je správný LED napájecí zdroj důležitou součástí každého LED osvětlení.

II. Pochopení LED napájecích zdrojů

Definice LED napájecího zdroje

LED driver je samostatný napájecí zdroj, který reguluje výkon potřebný pro LED diodu nebo řetězec (pole) LED diod. Zajišťuje, aby LED diody správně fungovaly za stanovených podmínek.

Úloha a význam napájecích zdrojů v LED osvětlení

Napájecí zdroje hrají v systémech LED osvětlení zásadní roli. Udržují rovnováhu proudu a napětí, což je důležité pro to, aby nedošlo např. k poškození LED diod a aby fungovaly s maximální účinností.

Bez vhodného napájecího zdroje jsou LED diody náchylné ke kolísání napájení, což vede k nestálému jasu, změnám barev, blikání a možnému poškození. Dobrý napájecí zdroj je tedy nedílnou podmínkou dlouhé životnosti a výkonu každého LED osvětlení.

III. LED napájecí zdroje s konstantním proudem

prisazene-svitidlo-s-proudovym-napajecim-zdrojem-lifud

Vysvětlení principu fungování proudových napájecích zdrojů

Konstantní proudový LED driver reguluje výstupní proud a udržuje jej konstantní bez ohledu na změny vstupního napětí nebo zátěže. Tato funkce je pro napájení LED diod klíčová, protože ty ke správné funkci vyžadují konstantní proud.

Jak fungují napájecí zdroje s konstantním proudem

Napájecí zdroj s konstantním proudem upravuje napětí na výstupu tak, aby byl zachován konstantní průtok proudu. Pokud se odpor napříč LED zvýší v důsledku změn teploty nebo jiných faktorů, ovladač sníží výstupní napětí, aby udržel konstantní proud.

Koncept úniku tepla a jak mu předchází konstantní proudové ovladače LED

Tepelný únik je potenciálním problémem LED diod. Dochází k němu tehdy, když zvýšení teploty vede ke zvýšení proudu, což způsobí, že se LED dioda ještě více zahřeje, což následně vede k destruktivnímu cyklu, který může nakonec LED diodu poškodit. Konstantní proudové ovladače tomu zabraňují tím, že udržují stabilní proud navzdory změnám teploty, čímž účinně snižují riziko tepelného úniku.

Výhody použití napájecích zdrojů s konstantním proudem

Konstantní proudové napáječe zajišťují konzistentní jas všech LED diod zapojených v sérii, což zvyšuje celkovou vizuální jednotnost. Rovněž účinně zabraňují vyhoření nebo degradaci LED diod vlivem přílišného zahřátí.

Možné nevýhody nebo omezení

Navzdory svým výhodám mohou mít konstantní proudové napáječe svá omezení. Například vyžadují přesné přizpůsobení proudovým požadavkům LED diod a jsou obecně o něco dražší než napáječe konstantního napětí.

IV. LED napájecí zdroje s konstantním napětím

Vysvětlení principu fungování napěťových napájecích zdrojů

Napájecí zdroj s konstantním napětím udržuje pevné napětí bez ohledu na odběr proudu zátěže. Často se používá u systémů LED osvětlení, které jsou již vybaveny odpory nebo vestavěnou regulací proudu, jako v případě LED pásků.

napajeci-zdroje-konstantni-napeti

Výhody použití napájecích zdrojů s konstantním napětím

Napájecí zdroje s konstantním napětím jsou blízké technikům instalujícím LED pásky. LED zdroje nabízí větší rozsah využití různých variant výkonu pro identickou aplikaci, což celkově zjednodušuje montáž. Náklady na pořízení zdroje s konstantním napětím bývají nižší než u proudových napájecích zdrojů.

Potenciální nevýhody nebo omezení

Jedním z hlavních omezení napájecích zdrojů s konstantním napětím je jejich závislost na dalších komponentech pro řízení proudu v každé jednotce LED. To může systém učinit složitějším a potenciálně méně spolehlivým z dlouhodobého hlediska.

Příklady aplikací

Mezi typické aplikace pro využití napájecích zdrojů s konstantním napětím patří osvětlení pod skříňkami a jiné aplikace s flexibilními LED pásky, kde je paralelně zapojeno více LED diod.

V. Srovnání konstantních proudových a konstantních napěťových LED driverů

Následující tabulka znázorňuje hlavní rozdíly mezi LED napájecími zdroji s konstantním proudem a s konstantním napětím:

Konstantní proud Konstantní napětí
Výstup Konstantní proud Konstantní napětí
Předchází tepelným únikům ANO NE
Konzistentní jas ANO Závisí na dodatečném řízení proudu
Příklady využití Vysoko výkonné LED LED pásky

Výběr typu napájecího zdroje závisí na konkrétní aplikaci. Napájecí zdroje s konstantním proudem jsou často vhodnější pro vysoce výkonné LED diody, kde je důležité řízení teploty. Naproti tomu ovladače s konstantním napětím se používají pro LED výrobky s více LED diodami sestavenými dohromady, jako jsou LED lišty, LED pásky, LED bary apod..

VI. Výběr správného napáječe LED

Faktory, které je třeba zvážit při volbě napájecího zdroje s konstantním proudem nebo s konstantním napětím

Výběr správného napájecího LED zdroje závisí na různých faktorech, včetně požadavků na napětí konkrétní LED nebo sestavy LED, počtu a uspořádání LED v systému (sériové nebo paralelní) a na energetických podmínkách prostředí.

Tipy pro výběr správného ovladače LED pro konkrétní aplikace

Napájecí zdroj s konstantním napětím je nutný, pokud je u LED diody nebo sestavy LED specifikováno konkrétní napětí. Pokud však pracujete s vysoce výkonnými diodami LED, byl by výhodný ovladač s konstantním proudem, který zabrání tepelným ztrátám a zajistí konzistentní jas.

Podívejte se na specifikace výrobce a v případě potřeby se obraťte na kvalifikovanou osobu.

VII. Nejčastější dotazy

Co je přesně LED?

LED dioda (Light Emitting Diode) je polovodičové zařízení, které po průchodu elektrického proudu vyzařuje světlo. LEDky jsou známé svou účinností a dlouhou životností.

Proč je potřeba napájecí zdroj?

LED diody vyžadují napájecí zdroje, které jim dodávají určitý proud a napětí pro optimální provoz. Bez napájecího zdroje by se LED dioda mohla příliš zahřát, být nestabilní a případně vyhořet.

Co je to LED driver s konstantním proudem?

Konstantní proudový napájecí zdroj je zařízení, které reguluje výstupní proud LED diod a udržuje jej konstantní bez ohledu na změny vstupního napětí nebo zátěže.

Co je to LED driver s konstantním napětím?

Napájecí LED zdroj s konstantním napětím je zařízení, které udržuje pevné napětí bez ohledu na odběr proudu zátěže. Obvykle se používají pro systémy LED, které jsou již vybaveny komponenty pro regulaci proudu.

Co je to únikové teplo a jak mu zabránit pomocí ovladačů konstantního proudu?

K únikovému teplu dochází, když zvýšení teploty vede ke zvýšení proudu, což způsobí další zahřívání LED diody, čímž vzniká cyklus, který může LED diodu poškodit. Konstantní proudové ovladače tomu zabraňují tím, že udržují stabilní proud bez ohledu na změny teploty.

Jaké přednosti má napájecí zdroj s konstatním proudem?

Napájecí zdroje LED s konstantním proudem zajišťují konzistentní jas všech LED zapojených v sérii a účinně zabraňují vyhoření nebo tepelnému zatížení LED.

Kdy bych měl použít LED napájecí zdroj s konstantním proudem?

Napájecí zdroje s konstantním proudem jsou vhodnější pro výkonné LED diody, u kterých je důležité tepelné řízení.

Kdy bych měl použít LED napájecí zdroj s konstantním napětím?

Napájecí zdroje s konstantním napětím se obvykle používají pro produkty s více LED diodami sestavenými dohromady, jako jsou například LED pásky.

Jak se rozhodovat při výběru napěťového nebo proudového zdroje?

Volba mezi nimi závisí na různých faktorech, včetně požadavků na napětí konkrétní LED diody nebo sestavy, počtu a uspořádání LED diod v systému a na energetických podmínkách vašeho prostředí. Vždy se řiďte specifikacemi výrobce a zvažte konzultaci s osobou způsobilou zapojování el. zařízení.

VIII. Závěr

Napájecí zdroje pro LED, ať už s konstantním proudem, nebo s konstantním napětím, hrají zásadní roli při udržování stabilního výkonu a dlouhé životnosti LED diod. Oba mají své výhody a omezení, ale výběr by měl vždy vycházet z konkrétních požadavků vašeho systému LED osvětlení.