Standard LM80 - Ukazatel kvality

LM-80 je průmyslový standard, který spotřebitelům umožňuje kvalitativně srovnávat LED produkty. V článku si řekneme proč na standardu LM-80 záleží a jak jej můžete využít pro zlepšení orientace při nákupu.

Trh s LED osvětlením je často označován jako "Divoký západ". Ačkoliv v něm asi těžko uvidíte nějaké cowboye, dobytek nebo kutálející se chomáče laskavce, porovnání je nasnadě. Trh s LED osvětlením je místo, kde zdánlivě neplatí žádné zákony, psanci se potulují všude kolem nepotrestáni a produkty mohou, nikoliv však musí, splňovat požadavky na životnost.

Vláda, organizace pro standardizaci a přední výrobci osvětlení současně se snaží regulovat trh s LED osvětlením pomocí aplikování podobných praktik, využívaných v jiných oborech průmyslu, jako je polovodičový nebo automobilový průmysl, které mají s používáním LED technologií dlouhodobější zkušenosti. Jejich záměrem je implementovat standardy, které umožní profesionálům v oboru s osvětlením jednodušeji vyhodnotit a porovnat LED komponenty, lampy a svítidla. Jinými slovy, snaží se civilizovat tento "Divoký západ".

CO JE STANDARD LdníM-80?

LM-80 je právě jeden z těchto standardů. LM-80 odkazuje na metodu používanou pro měření poklesu svitu pevných světelných zdrojů, jako jsou LED moduly a pole. Před nástupem LM-80 vyhodnocovali výrobci LED komponentů svítivostní data LED komponentů jen za pomoci jejich vlastních různorodých a rozmanitých postupů a systémů. Aby se zamezilo zmatení zákazníků, členové IES - Spolku osvětlovací techniky (Illuminating Engineering Society), včetně členů firmy Philips Lumileds, přišli s návrhem vytvořit standardní metodologii, která umožní zákazníkům vyhodnotit a porovnat svítivostní výdrž led komponentů z různých společností. A tak se zrodil se standard LM-80.

LM-80 může být užitečný nástroj pro profesionály v oblasti osvětlení, kteří hledají metodu jak porovnat výrobky využívající LED technologii. Avšak nejde o měření výkonu ani spolehlivosti těchto produktů. Tento standard pouze popisuje, jak s jeho využitím měřit jednu z částí svítidla - LED světelný zdroj - který funguje po určitou dobu při určitých podmínkách. Jiné části svítidla, včetně optického systému LED, chlazení, ovládání LED a jeho umístění, by měly být porovnány také, aby se získal ucelený a úplný obraz výdrže LED komponentů. LM-80 je pouze střípek z větší skládačky nástrojů, pokud jde o porovnávání LED produktů. Bohužel výrobci LED komponentů, lamp a svítidel, kromě jiných často používají data, která naleznou v již vydaných zprávách LM-80, aniž by tato data naměřila u svých produktů nebo systémů.

V ČEM MŮŽE BÝT LM-80 VÝHODNÝ?

I když LM-80 nenabízí kompletní obrázek na LED komponenty a jejich výkon, je důležitou součástí rovnice. Výrobci lamp a svítidel, designéři a výzkumníci by měli vědět, jak rychle dochází k poklesu svítivosti LED, což pomůže určit životnost produktu, ve kterém se LED využívá. Měli by rovněž sledovat, jak se snižuje světelný výkon při různých teplotách a podmínkách prostředí, stejně tak jako jak se posune barevný bod při těchto změněných podmínkách. Tato měření jim umožní posoudit jak se LED komponenty chovají za podobných změněných okolností.


Obrázek 1a/b: Vzorky dat ze zkušebního protokolu Philips Lumileds, které ukazují světelný výkon v průběhu času stejné LED. První graf ukazuje výsledky testování 350mA LED a druhý 500mA.

LM-80 může také pomoci výrobcům získat uznané značení ENERGY STAR ® pro jejich produkty. Ve skutečnosti výrobci LED osvětlení pro prodej ve Spojených státech mohou toto označení získat, jen pokud tyto produkty prošly testováním standardu LM-80. Aby se urychlilo získání kvalifikace a rychlost dodání produktů na trh, umožňuje zde Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA - Environmental Protection Agency), získat takzvané prozatímní značení ENERGY STAR za použití testování pouze 3 000 hodin.

Dále mnoho států včetně Austrálie, teď užívá požadavků programu ENERGY STAR jako měřítko hodnocení LED produktů. Výrobci osvětlení, kteří dodrží 6000 testovacích hodin pomocí standardu LM-80 mohou zvýšit a uvádět životnost produktu šest krát větší, než je počet skutečných testovaných hodin. Například když Philips nechal testovat svůj produkt z populární řady LUXEON na 10 000 hodin nebo déle, může uvádět životnost produktu 60 000 hodin a více.